Avon aktivity

Avon proti rakovině

Avon bojuje proti rakovině prsu, podpořte boj zakoupením trička a přispějte na pomoc potřebným.Avon proti domácímu násilí

Společnost AVON se na celém světě věnuje nejen péči o krásu, ale i zlepšení postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a životních podmínek. Charitativní projekt, AVON proti domácímu násilí, vznikl proto, aby ukázal mnoha ženám cestu ze složité životní situace. Tímto způsobem chce společnost AVON nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a přispět ke zlepšení informovanosti o problematice domácího násilí páchaného na ženách. Avon považuje za potřebné upozornit na tento fakt a pozitivně využít svého postavení ve prospěch tisíců žen v naší zemi. Chce se ženami o domácím násilí mluvit a vysvětlit jim, že i v tak těžké situaci mají možnost volby.